یک عمر

 

سه سال یک عمر است

به خصوص وقتی همه اش را در انتظار گذرانده باشی

در انتظار اینکه یک بار دیگر صدایت کند

یک بار دیگر چشمهایش را ببینی

یک بار دیگر دستهایش را لمس کنی

یک بار دیگر بغلت کند

یک بار دیگر از در خانه که میروی تو، بگی سلام مامان خانومی و لبخند بزند و بگوید سلام

 

/ 0 نظر / 26 بازدید