ولنتاین بی پایان

 

از ساعت 7 صبح روز پنج شنبه 25 بهمن 1386 متنفرم

از صدای زنگ موبایل بیهنگام آن لحظه هم متنفرم

از فکر کردن به اینکه چرا پدر گفت :" هنوز خونه ای؟ پس نرو سرکار بیا اینجا" متنفرم

از اینکه تمام طول راه میدانستم چه شده متنفرم

از تنها شدن        از از دست دادن تو      از باور نبودن تو             

                                                                       م ت ن ف ر م

 

/ 0 نظر / 25 بازدید