خاک سرد

 

پاهایم از زندگی رفته بیرون؛

بازهم اشتباه کردم بازهم به زور فشارم میدهند توی زندگی

چرا یادم نمی ماند این یکی را بی تعارف باید با سر بروم؟

 

/ 0 نظر / 22 بازدید