به همین سادگی

 

توی صدایش یک بغض غریبی را حس میکنم وقتی لبخند میزند و میگوید: " بابا همه ی خصوصیات اخلاقی تو یادش رفته!!"

در یخچال را میبندم و طوری که پدر حتمن صدایم را بشنود و حرف او را از یاد ببرد میگویم : " نه، بابا فکر میکنه شاید من دیگه بزرگ شدم!"

       

- راستی چرا پدر به این زودی یادش رفته دخترش هیچ وقت آب یخ نمیخورد، گوشت قرمز نمیخورد و بیشتر از چند قاشق برنج نمیتواند بخورد؟

 

/ 0 نظر / 23 بازدید