مامان خانوم تولدت مبارک!

 

چهار سال پیش امشب خسته بودی از درد، ضعف و بیماری!

چهار سال پیش امشب از خستگی آرزو کردی که زودتر بروی برای همیشه!

چهار سال پیش امشب درست چهل روز مانده به اینکه به آرزویت برسی!

سه سال است که امروز که می شود یادم میوفتد وقتی دیدم روی آن تکه سنگ سیاه تاریخ کامل تولدت را ننوشته اند پرسیدم چرا و گفتند مهم نیست!

ولی مهم است!

مهم است!

مهم است!

تاریخ تولد تو تا ابد مهم است!

/ 0 نظر / 35 بازدید