تب دارم اینروزها!

 

به کتابی فکر میکنم که هرگز ننوشته ام

          پر است از شعر

                                     سپید

                                             سپید

                                                     سپید

دوستش دارم

ورق میزنم

قیمتش:........ ریال

.

.

.

میگذارم سر جایش

کتاب بعدی را برمیدارم!

 

/ 0 نظر / 31 بازدید