خراب

 

گاهی فکر میکنی  کاش می شد خودت را خراب کنی و دوباره بسازی، از نو!

تیشه را بر می داری، می زنی، اولی... دومی... ... به آخری که می رسی می بینی دیگر نایی نداری.

           - شاید همین قدر کافی ست!

/ 0 نظر / 31 بازدید