چقدر این چیزهایی که آخر ندارند سر به سر دل آدم میگذارند.

 یکی میشود دوست داشتن تو و دل آدم را با خودش میبرد،

یکی هم میشود دلتنگی برای تو که مدام دل آدم را چنگ میزند .

 

/ 0 نظر / 8 بازدید