این پست مخاطبین خاصی دارد که هیچ وقت گذرشان به اینجا نمیوفتد.

 

لطفن بی زحمت دستتان را از روی گلوی زندگی ام بردارید بیچاره میخواهد این نفس آخر را عمیق بکشد.

 

 

پانویس:

مسخره ترین بخش قضیه اینجاست که تصمیمت را هم که میگری که بروی بمیری تازه باید یک برگ مرخصی ساعتی برداری پر کنی و ببری خدمت مدیر عامل. بعد منتظر بمانی که اگر ایشان مجوز خروج از شرکت را دادند بروی و هر جایی که دلت خواست سرت را بگذاری و بمیری.

/ 0 نظر / 20 بازدید