گفته بودی: " آفتاب که برسد لب بام فراموشم می کنی"

نگاهم مانده لب بامی که زیر سایه درخت همسابه مانده، برای همیشه!

 

/ 0 نظر / 23 بازدید