این روزها نگاهم به شاخه های درخت گیلاس نمیرسد.

فکر میکنم قدم کوتاهتر شده،

مادر میگوید درخت گبلاس از اینجا رفته.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید