تولدت مبارک

 

میگم تولدت مبارک

جواب نمیدی

میگم تولدت مبارک مامانی

بازم جواب نمیدی

میگم تولدت مبارک مامان خانومی

 

                 - جواب این یکی رو حتمن میدی چون هر دومون دوست داشتیم این مامان خانومی رو -

 

اما تو باز جواب نمیدی

 

دلم میگیره

چشمام پره اشک میشه و دستمو توی خیالم میکشم روی یه تیکه سنگ سیاه سرد!!

 

 

/ 0 نظر / 32 بازدید