دلیل واقعی

 

نقاشی ام هیچ وقت خوب نبود

نقاشی های سخت تر از سیب را همیشه باید با کمک مادر میکشیدم

 

چطور دلت آمد رنج دوری ات را بگذاری که تنها بکشم؟

-         آنهم به این سختی!

 

 

 

 

نگو فراموش کن!

نگو با واقعیت کنار بیا!

من نه فراموشش میکنم نه با این واقعیت کنار میایم!

واقعیت ها هم دلیل میخواهند  

مرگ دلیل میخواهد همانطور که زندگی

 

[ محکوم شده بودم به اینکه با واقعیت کنار نمیایم، و محکوم به اینکه برای چیزهای طبیعی دلیل میخواهم ]

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید