صبح توی کوچه برسه میزند

                         - هنوز

حس خواب آلوده ی دیشب،

ظهر توی خیابان

زیر چرخهای اتوبوسی خواب آلوده تر می یابمش.

/ 0 نظر / 20 بازدید