ناچار

 

نه مبصر کلاس که اختیار داشت نامت را به جای لیست بدها توی لیست خوبها بنویسد!

نه معلم که میتوانست یک نمره بیشتر بدهد بدون آنکه کسی متوجه شود!

نه مدیر مدرسه که میتوانست تصمیم بگیرد به جای ولی، اخطار را به خود تو بدهد!

و نه ......

هیچکدام کاره ای نیستند

 

انگار دیگر چاره ای نیست؛

باید با خود خدا وارد مذاکره شوم!

/ 0 نظر / 24 بازدید