مادرم

 

وقتی بودی دوستت داشتم اما هرگز به زبان نگفتم.

حالا که نیستی هنوز دوستت دارم و تو نیستی تا به زبان بگویم.

 

       - میبینی؟ انگار هیچ چیزی عوض نشده! نه؟

 

/ 0 نظر / 23 بازدید