حجم تنهایی من

 

چقدر سعی میکردی دستخط ات شبیه دست خط نافرم من باشد وقتی ادامه ی مشقهایم را مینوشتی.انگشت ورم کرده ام از زیادی مشقها دلت را به درد میاورد و سعی میکردی معلمم را گول بزنی.

       

 - کجایی این روزها که دخترک تنهایت یک دنیا مشق نیمه تمام دارد؟

 

/ 0 نظر / 23 بازدید