و تنهايی من

 

   در ابعاد اين عصر خاموش

   من از طعم تصنيف درمتن ادراک يک کوچه تنهاترم.

   بيا تا برايت بگويم چه اندازه تنهايی من بزرگ است.

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
مجنون

هر که بامش بيش ، برفش بيشتر - تنهايی بزرگ برای آدمهای بزرگ