گیلاس

 

ذهنت که عقب بماند از چشمت در پیوستن حروف، "گل یاس" را می توانی "گیلاس" بخوانی؛

اما این گیلاس کجا و گوشواره هایی که پشت گوشم می انداختی کجا؟

/ 0 نظر / 33 بازدید