دلم برای نگاهت تنگ شده

 

شمع آخرین تولدت شکل یک غنچه گل سرخ بود

-         یادت هست؟

روشنش که کردم،  باز شد

گل سرخی که میچرخید و آهنگ تولدت مبارک میزد

 

تو خیره نگاهش میکردی

هنوز نگاهت بعد از دو سال یادم هست

 

 

راستی چه بود توی دلت؟

چه بود توی دلت مادرم؟

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید