برای الهه

 

شاید همین فردا بگذارندم توی قبری که بارها و بارها بالایش اشک ریخته ام.

تو هیچ وقت تصورش را میکردی؟ من نمیکردم.

اما حالا همه اش به همین فکرمیکنم. حالا که میدانم تو دیشب کجا خوابیده ای.

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید